Následky kyberšikany

Čomu sa môžeme včasným riešením vyhnúť, alebo aké môžu byť následky kyberšikanovania:

consequences

Zanedbávanie školských povinností

Neustály strach a pocit ohrozenia

Zdravotné ťažkosti spôsobené psychickými príčinami (bolesti brucha, poruchy spánku)

Pocity hanby, trápnosti, poníženia, smútku, depresie, úzkosti

Pocit vlastného zlyhania

Násilie voči iným, pomsta.

Pokles sebavedomia a dôvery v ľudí

Bezvýchodiskovosť a beznádej.

Sebapoškodzovanie, samovražda.

Chceme to riešiť