O kyberšikane

Kyberšikanovanie realizuje agresor na svojej obeti. Súčasťou celého prípadu môže byť aj
svedok.

Kyberšikanovanie je úmyselné ubližovanie iným prostredníctvom internetu.

Je to opakované a zámerné správanie, ktorého cieľom je vysmievať sa, ubližovať niekomu, ponižovať ho.

Zahŕňa zneužívanie mobilu, smartfónu, tabletu, notebooku, PC alebo akejkoľvek modernej technológie s prístupom na internet za účelom nefyzického ublížovania iným.

cyberbullying

Obeť

Obeť je človek, ktorému je ubližované. Na rozdiel od šikanovania mimo online priestoru, obeť pri kyberšikanovaní nemôže nikam uniknúť, ani do bezpečia domova. Psychický tlak na obeť tým môže narásť do neúnosných rozmerov.

sacrifice

Agresor

Agresor je človek, ktorý ubližuje druhým. Pri kyberšikanovaní, ktoré prebieha prostredníctvom internetu, ho môže chrániť anonymita a zároveň ho môže podporovať veľké publikum na sociálnych sieťach. Toto publikum a počet sledovateľov môže za krátky čas veľmi rýchlo narásť, a to agresora podporuje v ďalšom negatívnom konaní.

Svedok

Svedok je človek, ktorý zachytí ubližovanie inému prostredníctvom internetu. Môže, ale nemusí byť súčasťou kyberšikanovania. Ak sa ale súčasťou stane, určite by nemal byť ticho, mal by problém nahlásiť a pomôcť tým obeti kyberšikanovania.

witness

Kyberšikana sa ma týka, ak...

ma obťažujú, prenasledujú ma online, nedajú mi pokoj, napr. neustálym vypisovaním neslušných návrhov do četu, častým prezváňaním na mobil

zverejňujú moje fotografie a videá bez môjho súhlasu, „Spolužiaci rozširujú po celej škole moje fotky, ktoré som poslala len jednému kamarátovi...“

píšu mi hanlivé komentáre, urážajú ma, nadávajú mi, napr. „Si otrasný“, „Hlupák!“

vytvárajú mi falošné a posmešné profily, napr. spolužiak mi vytvoril profil s mojím menom a pridaním nadávky

vylúčili ma zo skupiny, napr. novú spolužiačku žiaci pridali do svoje triednej skupiny na Facebooku, pri prvej príležitosti, keď sa im na nej niečo nepáčilo, ju vyhodili zo skupiny

vyhrážajú sa mi alebo ma zastrašujú, napr. „Všetkým poviem, čo si v tom chate napísal, keď nám nebudeš robiť naše domáce úlohy!“

ohovárajú ma, šíria o mne klebety, napr. o homosexualite

ukradli mi identitu, ukradli mi profil, šíria moje osobné informácie

A čo kyberšikana nie je?

Mnoho situácií v bežnom živote sa na prvý pohľad môže javiť ako kyberšikana.

Tá má však svoje charakteristické znaky, vďaka ktorým ju od ostatných javov môžeme odlíšiť. Len tak môžeme využiť správne nástroje a metódy, ako proti nej bojovať.

Kyberšikanovaním napríklad nie je „priateľské podpichovanie”, zábava a hra, aj keď v niektorých prípadoch môže byť mierne nevhodná.

Kyberšikanou takisto nie je, ak osoby medzi sebou komunikujú ako „rovný s rovným“ a používajú medzi sebou podobný štýl komunikácie na rovnakej úrovni.